Polityka prywatności

 

 

Oświadczenie DREAMLOVE Wholesale jako podmiotu należącego do International Dreamlove S.A. w sprawie ochrony danych

Na podstawie doświadczenia zdobywanego przez dekady prowadzenia działalności handlowo-wysyłkowej w branży erotycznej jesteśmy świadomi znaczenia ochrony danych w relacjach z naszymi klientami.

Ochrona danych to kwestia zaufania, dlatego przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych od lat jest dla nas sprawą oczywistą o ogromnym znaczeniu.

By ułatwić naszym klientom ochronę danych osobowych, informujemy ich o przetwarzaniu takich danych w ramach nawiązanej relacji biznesowej.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich oraz pozostałych postanowień o ochronie danych jest:

 • International Dreamlove S.A
 • Parque Logístico de Carmona
 • 41410 Carmona
 • Spain
 • tel.: 0034 955 63 03 77
 • e-mail.: info@dreamlove.es

II. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, a także treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się regularnie wyłącznie za jego zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli do procedury przetwarzania danych osobowych jest wymagana zgoda osoby, której to dotyczy, wówczas za podstawę prawną takiego przetwarzania uznaje się art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

Do przetwarzania danych osobowych, niezbędnego do realizacji umowy, które stroną jest osoba, której to przetwarzanie dotyczy, jako podstawa prawna znajduje zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także procedur przetwarzania koniecznych do przeprowadzenia działań w ramach umowy przedwstępnej.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, wówczas jako podstawa prawna znajduje zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na interesy, który mają istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, wówczas jako podstawa prawna znajduje zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, a te interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego w stosunku do interesu wymienionego jako pierwszy, wówczas jako podstawa prawna przetwarzania znajduje zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub dostęp do nich zostanie uniemożliwiony, gdy tylko wypełniony będzie cel ich przechowywania. Przechowywanie może odbywać się ponadto również wtedy, gdy jest to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w unijnych rozporządzeniach, ustawach i innych przepisach, którym administrator podlega. Uniemożliwienie dostępu lub usunięcie danych odbywa się także po upływie terminu przechowywania przewidzianego w wymienionej normie, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej wypełnienia.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego otwarcia naszej strony internetowej system systematycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera nawiązującego połączenie.

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o typie przeglądarki i stosowanej wersji

System operacyjny użytkownika

Adres IP użytkownika

Data i godzina uzyskania dostępu

Strony internetowe, po których system użytkownika do naszej strony internetowej

Te dane są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Do zapisu tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie dochodzi.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla czasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu umożliwienia wysłania strony internetowej na komputer użytkownika. W tym wypadku adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia działania funkcji strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tych sytuacjach nie dochodzi do analizy danych w celach marketingowych. Te cele stanowią także nasz prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu każdej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po upływie siedmiu dni. Czas przechowywania wykraczający poza ten okres jest możliwy. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane, aby uniemożliwić przypisanie ich do klienta otwierającego stronę.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie ich w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do działania strony internetowej. Wobec tego użytkownikowi nie przysługuje żadna możliwość wyrażenia sprzeciwu.

V. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie operacyjnym komputera użytkownika. Plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika po otwarciu przez niego strony internetowej. Taki plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, która pozwala na jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego otwarcia strony internetowej. Stosujemy pliki cookie w celu stworzenia strony internetowej przyjaznej dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby otwierająca ją przeglądarka mogła być zidentyfikowana również po zmianie strony (np. podczas składania zamówienia). Poza charakterystyczną sekwencją znaków służącą do identyfikacji przeglądarki w pliku cookie nie są zapisywane żadne inne dane.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych poprzez stosowanie plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie działają bez zastosowania plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka była rozpoznana również po zmianie strony.

Pliki cookie są niezbędne do następujących elementów: koszyk, zapis ustawień językowych, działanie list zakupów, formularz kontaktowy.

Te cele stanowią także nasz prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas trwania przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane do nas przez niego. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Wprowadzając odpowiednią zmianę w ustawieniach w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Może się to odbywać w sposób automatyczny. Jeśli pliki cookie na naszej stronie nie zostaną zaakceptowane, może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą dostępne w pełnym wymiarze.

Można samodzielnie zdecydować, jak przeglądarka ma postępować z plikami cookie

a) Internet Explorer

W menu kliknij „Narzędzia” i wybierz punkt Opcje internetowe.

Wybierz zakładkę „Prywatność”.

W tym miejscu możesz ustawić zakres akceptowania i blokowania plików cookie.

Potwierdź ustawienia wciskając „OK”.

b) Google Chrome

W prawym górnym rogu wciśnij ikonę „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome”.

Wybierz „Ustawienia”.

Kliknij sekcję „Zaawansowane”.

W sekcji „Prywatność” wybierz „Ustawienia witryn”.

W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić ustawienia plików cookie.

Potwierdź zmiany klikając przycisk „Gotowe”.

c) Firefox

W menu „Dodatki” wybierz sekcję „Opcje programu”.

Następnie wybierz zakładkę „Prywatność”.

Rozwiń menu i wybierz wpis „Wyjątki”.

W tym miejscu możesz wprowadzić indywidualne ustawienia, w jakim zakresie i z jakich stron internetowych pliki cookie mają być trwale akceptowane.

Potwierdź ustawienia klikając przycisk „Zachowaj”.

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Dla zarejestrowanych użytkowników istnieje na naszej stronie możliwość prenumeraty bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera adres e-mail wprowadzony w masce jest przesyłany do nas. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy mogą zgłosić do prenumeraty newslettera dodatkowe adresy e-mail. W celu weryfikacji jest stosowany wyłącznie model double opt-in.

Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

Adres IP komputera wysyłającego zgłoszenie i potwierdzenie (model double opt-in).

Data i godzina zgłoszenia i potwierdzenia (model double opt-in).

Przetwarzanie danych w celu wysyłki newsletterów nie wiąże się z przekazywaniem danych stronom trzecim. Te dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych poprzez po rejestracji do newslettera przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pobieranie adresu e-mail użytkownika służy do doręczenia newslettera. Gromadzenie pozostałych danych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu nadużywania usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika jest w związku z tym przechowywany przez cały czas włączenia prenumeraty newslettera. Pozostałe dane zgromadzone w ramach procesu rejestracji są zwykle usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera. Do tego służy specjalny przycisk w koncie klienta użytkownika. Umożliwia on także wyrażenie sprzeciwu wobec zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procedury rejestracji do newslettera.

VII. Rejestracja i zamówienie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W naszym sklepie internetowym B2B oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane to są wprowadzane do przygotowanej maski, a następnie przesyłane do nas i zapisywane. Przekazywanie danych stronom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach realizacji zamówień, np. wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

Firma

Forma prawna

Właściciel firmy

Adres

Kraj

NIP (o ile istnieje)

VAT-EU (zagranica)

Potwierdzenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Numer klienta DREAMLOVE Wholesale (opcjonalnie)

Nazwa osoby do kontaktów

Numer telefonu

Numer faksu i telefonu komórkowego (opcjonalnie)

Adres e-mail

W chwili rejestracji wraz z rekordem danych zapisywana jest dodatkowo data i godzina.

Podczas procesu rejestracji jest wymagana od użytkownika zgoda na przetwarzanie tych danych.

Rejestracja jest przez nas weryfikowana, a po pomyślnej kontroli konto użytkownika zostaje aktywowane.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku posiadania zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę prawną inicjacji, zakończenia i realizacji zamówień towarów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika i założeni konta są bezwzględnie konieczne do realizacji zamówień sklepie internetowym naszej hurtowni. Gromadzenie danych jest konieczne do wypełnienia warunków umowy z użytkownikiem lub realizacji działań w ramach umowy przedwstępnej.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Danych zgromadzonych w procesie rejestracji dotyczy to wtedy, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej została zawieszona lub zmieniona. Danych osobowych zgromadzonych w zamówieniu w celu wypełnienia warunków umowy lub w celu realizacji działań w ramach umowy przedwstępnej dotyczy to wtedy, gdy dane nie są już wymagane do realizacji warunków umowy. Nawet po zakończeniu umowy może zachodzić konieczność przechowywania danych osobowych strony umowy w celu realizacji zobowiązań umownych lub ustawowych.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako zarejestrowany użytkownik masz możliwość rezygnacji z rejestracji w każdym momencie i możesz to uczynić kontaktując się z biurem obsługi klienta DREAMLOVE Wholesale. Informacje w tym zakresie znajdziesz w sois koncie pod adresem

Jeśli dane są wymagane do wypełnienia warunków umowy lub realizacji działań wynikających z umowy przedwstępnej, to przedterminowe usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie istnieją przeszkody w postaci zobowiązań umownych lub ustawowych.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, którego można użyć w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, to dane wprowadzone do maski zostaną nam przekazane i zapisane. Te dane to:

 • Firma
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu do kontaktu (opcjonalnie)
 • Podczas wysyłania jest uzyskiwana zgoda na przetwarzanie danych od użytkownika, który jest odsyłany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
 • Ten aspekt nie wiąże się z przekazywaniem danych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku posiadania zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do maski służy wyłącznie do przetworzenia próby nawiązania kontaktu.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesy wysłania służą zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Danych osobowych wprowadzonych do maski formularza kontaktowego dotyczy to wtedy, gdy konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja jest zakończona wtedy, gdy z okoliczności wynika, że sprawa została wyjaśniona w wyczerpujący sposób.

Pozostałe dane zgromadzone w ramach procesu wysyłania są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy. W takiej sytuacji konwersacja nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone wskutek kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane są przetwarzane, wówczas jesteś osobą, której przetwarzanie dotyczy w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do administratora danych:

1. Prawo do informacji

Przysługuje Ci prawo do zażądania od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeśli przetwarzanie ma miejsce, wówczas możesz zażądać od administratora następujących informacji:

Cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;

Kategorie przetwarzanych danych osobowych;

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

Planowany czas trwania przechowywania Twoich danych lub, jeśli podanie konkretnych informacji jest niemożliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

Przysługiwanie prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

Przysługiwanie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której to dotyczy;

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Ci prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Cię dotyczą, zostały przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście zgodnie z art. 46 RODO możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z takim przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych

Wobec administratora przysługuje Ci prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, o ile przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do bezzwłocznego dokonania sprostowania danych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ograniczenia przetwarzania danych, które Cię dotyczą, możesz zażądać w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Jeśli wniosłeś(aś) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli nastąpi ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z powyższymi punktami, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator poinformuje Cię o tym fakcie.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Masz prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Dane osobowe, które Cię dotyczą, nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.

Dane osobowe, które Cię dotyczą, były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane osobowe, które Cię dotyczą, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe, które Cię dotyczą, zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Przekazywanie informacji stronom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które Cię dotyczą, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądasz, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie oraz replikacje tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli wymagane jest ich przetwarzanie

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w sekcji a, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do powiadomienia

Jeśli skorzystałeś(aś) z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, które Cię dotyczą, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

W stosunku do administratora przysługuje Ci prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Cię dotyczą, które dostarczyłeś(aś) administratorowi. Ponadto masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyłeś(aś) te dane osobowe, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo masz ponadto prawo zażądać, by dane osobowe, które Cię dotyczą, zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może mieć to negatywnego wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, które Cię dotyczą, nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możesz wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania akceptacji oświadczenia o ochronie danych

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania akceptacji oświadczenia o ochronie danych. Wskutek wycofania zgody nie zostaje naruszona zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o udzieloną zgodę wykonanego do momentu jej wycofania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Przysługuje Ci prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Ciebie negatywnie. Nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem;

jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub

opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i istnieją właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

X. Stosowanie analizy sieciowej i innych usług

Na naszych stronach internetowych korzystamy z różnych usług analizy sieciowej, które przeważnie stosują tzw. pliki cookie.

1. Google Analytics

Na naszych stronach internetowych stosujemy Google Analytics, usługę Google Inc.

Google Analytics stosuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę wykorzystania stron internetowych przez użytkownika. Pozyskiwane informacje o wykorzystaniu stron internetowych (włącznie z adresem IP) są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W celu anonimizacji adresu IP stosujemy na naszych stronach internetowych rozszerzenie „-anonymizelp”, przez co Twój adres IP jest przez Google skracany na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o europejskim obszarze gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.

Na nasze zlecenie Google stosuje wygenerowane informacje w celu analizy Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, przygotowania raportów o aktywności na stronie dreamlove.es i wykonania na naszą rzecz innych usług połączonych z wykorzystaniem stron internetowych i Internetu.

Pod żadnym pozorem Google nie łączy adresu IP pozyskanego przez Google Analytics z innymi danymi Google. Firma Google może przekazywać informacje pozyskane przez Google Analytics stronom trzecim, jeśli jest do tego zobowiązana ustawowo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Dla naszej oferty internetowej wdrożyliśmy raporty Google Analytics w celu analizy parametrów demograficznych i zainteresowań. W ramach Google Analytics stosujemy dane pozyskane przez Google za pośrednictwem reklam zgodnych z zainteresowaniami oraz dane odwiedzających otrzymane od stron trzecich (takie jak wiek, płeć, zainteresowania).

Jako osoba korzystająca z naszej oferty internetowej możesz wstrzymać zapisywanie tych plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zwracamy jednak uwagę, że w takiej sytuacji korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych może być niemożliwe.

Ponadto możesz wyrazić sprzeciw i zapobiec gromadzeniu dla Google danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojej wizyty na ten stronie internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej Google Analytics rozszerzono o „gat._anonymizeIp()”, aby w ten sposób zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP, czyli tzw. maskowanie IP.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Google można znaleźć na https://www.google.de/intl/de/policies.

2. Google Double-Click

Ponadto korzystamy z pliku cookie Google DoubleClick. W tej usłudze firma Google stosuje pliki cookie wtedy, gdy użytkownik obejrzał reklamę internetową naszej oferty lub kliknął jej baner reklamowy. W ten sposób na urządzeniu użytkownika mogą być wyświetlane reklamy interesujące go. Usługa ta zapewnia sklepowi internetowemu informacje o tym, czy użytkownik zobaczył reklamę, kliknął ją, a następnie dokonał zakupu z oferty internetowej. Wszystkie dane są gromadzone i wykorzystywane w sposób anonimowy i pseudonimizowany. Bezpośrednio po przekazaniu adresy IP zmieniane tak, aby przyporządkowanie ich do utworzonych profili użytkowników było niemożliwe.

Jeśli nie wyrażasz zgody na stosowanie opisanej usługi, możesz wyłączyć tę funkcję dezaktywując pliki cookie w swojej przeglądarce.

Zwracamy jednak uwagę, że w takiej sytuacji korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych może być niemożliwe.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na https://policies.google.com/privacy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie danych gromadzonych, przetwarzanych i przekazywanych przez Google Analytics we wspomnianych celach.

3. Crazy Egg

Na naszych stronach internetowych korzystamy także z ułatwiającej obsługę usługi Crazy Egg, www.crazyegg.com, dzięki której możemy zoptymalizować obsługę naszej oferty pod kątem oczekiwań użytkowników.

Poprzez stosowanie plików cookie usługa analizy ustala sposób korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych, np. jakie treści, linki i przyciski są klikane.

W tym procesie nie są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane ani przekazywane stronom trzecim żadne dane osobowe. Wszystkie profile użytkowania bazują na danych anonimizowanych, które nie są łączone z danymi o użytkowniku.

W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec stosowania tej usługi analizy postępując zgodnie z instrukcjami na www.crazyegg.com/opt-Out.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie danych gromadzonych, przetwarzanych i przekazywanych przez Crazy Egg we wspomnianych celach.

XI. Korzystanie z portalu zakupowego hurtowni

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jako klientowi hurtowemu firmy International Dreamlove S.A.  oferujemy Ci możliwość pobrania z naszego portalu zakupowego wstawionych tam treści, np. materiałów fotograficznych, reklamowych, wskazówek sprzedażowych dot. zakupionych u nas produktów i ich wykorzystanie w celu zwiększenia sprzedaży.

Do korzystania z portalu zakupowego wymagane jest istnienie relacji biznesowej, rejestracja i aktywacja przez firmę International Dreamlove S.A. .

Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

 • Nazwisko
 • Imię
 • Nazwa firmy
 • Numer klienta
 • Adres e-mail
 • Zgoda na warunki użytkowania
 • Adres IP
 • Znacznik czasu

W ramach korzystania z portalu zakupowego przez zarejestrowanego użytkownika pliki dziennika, przebieg wizyty, adres IP oraz znacznik czasowy są gromadzone i przetwarzane.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania i analizy danych użytkowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Zbieranie danych rejestracyjnych użytkownika służy dokonaniu rejestracji i zapewnieniu dostępu do portalu zakupowego wyłącznie klientom hurtowym firmy InternationalDreamlove S.A. Celem takiego działania jest uniknięcie nadużyć ze strony nieuprawnionych użytkowników.

Zbieranie i wybiórczą analizę danych użytkowania przeprowadza się w celu kontroli przestrzegania warunków użytkowania oraz uniknięcia nadużyć w stosunku do udostępnionych materiałów.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Dane rejestracyjne oraz dane użytkowania są w związku z tym przechowywane przez cały czas trwania relacji biznesowej lub do ostatecznego zakończenia użytkowania portalu zakupowego.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych i wycofać udzielone zgody.

Wiąże się to jednak z brakiem możliwości korzystania z portalu zakupowego.

XII. Korzystanie z obszaru pobierania

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jako klientowi hurtowemu firmy International Dreamlove S.A oferujemy Ci możliwość pobrania z naszego portalu do pobierania wstawionych tam treści i informacji.

Do korzystania z portalu do pobierania wymagane jest istnienie relacji biznesowej i rejestracja jako klient hurtowy firmy International Dreamlove S.A. Wiąże się to z gromadzeniem i przetwarzaniem ww. danych osobowych. Po zalogowaniu za pomocą danych dostępowych do sklepu DREAMLOVE WHOLESALE możesz korzystać z informacji udostępnionych w portalu do pobierania. Są to informacje o artykułach sprzedażowych, szczegóły artykułów, teksty produktowe, materiały reklamowe i inne informacje wymagane przez rozporządzenie o etykietowaniu żywności. Podczas korzystania z udostępnionych informacji nie są przetwarzane żadne dane osobowe użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Zbieranie danych rejestracyjnych użytkownika służy dokonaniu rejestracji i zalogowaniu do sklepu internetowego hurtowni. Celem takiego działania jest uniknięcie nadużyć ze strony nieuprawnionych użytkowników.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Dane rejestracyjne są w związku z tym przechowywane przez cały czas trwania relacji biznesowej.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych i wycofać udzielone zgody.

Wiąże się to jednak z brakiem możliwości korzystania ze strefy klienta w sklepie internetowym hurtowni.

XIII. Korzystanie z aplikacji WhatsApp

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W strefie klienta sklepu internetowego DREAMLOVE Wholesale zarejestrowany i zalogowany użytkownik może dokonać rejestracji swojego konta w aplikacji WhatsApp i po jej pomyślnym przebiegu tą drogą otrzymywać wiadomości reklamowe hurtowni International Dreamlove S.A.  na swoje konto w WhatsApp. W celu zarejestrowania użytkownik musi dodać do kontaktów podany numer telefonu komórkowego i poprzez WhatsApp wysłać na ten numer wiadomość „Start”. W ten sposób użytkownik zostanie dołączony do grupy odbiorców wiadomości na komunikatorze. Rejestracja i realizacja usługi odbywają się za pośrednictwem firmy WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalersraße 32, 80336 Monachium.

Podczas rejestracji usługodawca zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:

Nazwisko

Imię

Zdjęcie profilowe

Dane profilu

Numer telefonu komórkowego

Dane komunikacyjne

Historia czatów i wyodrębnione na ich podstawie dane

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku posiadania zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi przekazania informacji hurtowni International Dreamlove S.A. za pomocą komunikatora, na żądanie użytkownika.

4. Czas trwania przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone.

Użytkownik może dodatkowo samodzielnie określić czas trwania przechowywania danych usuwając je, patrz poniżej.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania informacji za pomocą usługi komunikatora poprzez wysłanie wiadomości „Stop” do kontaktu w aplikacji WhatsApp.

Ponadto w czacie użytkownik może wysłać wiadomość „Usuń wszystkie dane”. Na skutek tego zostaną usunięte wszystkie czaty i wyodrębnione na ich podstawie dane profilowe. Wpis użytkownika wraz z numerem telefonu zostaną usunięte po 2 godzinach. Po usunięciu w bazie danych informacje o użytkowniku pozostają jeszcze zapisane w kopiach zapasowych usługodawcy, które zostaną nadpisane najpóźniej po upływie 61 dni.

Stan na kwiecień 2023